Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

HAJNAL IMRE:

 

 

TISZAÖRSI EMBEREK, ESEMÉNYEK, TÖRTÉNETEK

 

 

Nyugdíjas tanár vagyok. Egy Hortobágy közeli kicsiny faluban, Tiszaörsön élek feleségemmel, aki szintén nyugdíjas, címzetes óvodavezető.

Két fiunk van, akik az Országos Mentőszolgálatnál dolgoznak.

 Az idősebbik fiunk 3 gyermekével a szomszédos községben él, felesége pedagógus. Az unokák egyike mentős, a másik egyetemista, a legkisebb Karcagon gimnazista.

A fiatalabbik fiunk, önkormányzatnál dolgozó feleségével és a 6. évébe lépő unokánkkal közelünkben laknak.

Megnövekedett szabad időmben helytörténeti kutatással foglalkozom. Kutatási eredményeimet közreadom.

A lehetőségekkel élve, itt is szeretném megmutatni helytörténeti írásaimat, hogy azokat minél több ember olvassa lakóhelyemen és az ország valamennyi településén.

Első könyvem 2014 végén jelent meg, majd 2016-ban a MORZSÁK, 2017-ben a MORZSÁK 2.

Jelenleg a tiszaörsi Kápolnás  temető történetének megíráshoz gyűjtöm az anyagot, s ha lesz megfelelő számú érdeklődő, a MORZSÁK 3 kötet is megjelenik könyv formájában még 2018-ban.

 

 

img002.jpg

 

 

 

 

Bízom benne, hogy nemcsak olvassák majd tanulmányaimat, hanem visszajelzések is érkeznek az olvasóktól, melyek további munkára sarkallnak.Szeretném ha sok-sok elkészült tanulmányom válogatásából újabb könyvek jelenhetnének meg.

 

 

Hajnal Imre

                                     §§§-------------§§§

 

   
   

 

 

 HAJNAL IMRE:

 

PÓTA ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK

 

 

 

1pota.png

 

 

 

2018. január 10-én, délután Tiszaörsön is megszólalnak a katolikus templom harangjai.

Délután 14 órakor Kistarcsán is!

A harangszó szomorú hangja jelzi: a család, a rokonok, a barátok, az ismerősök búcsúznak a 2017. december 30-án meghalt férjtől, édesapától, nagyapától, rokontól, baráttól, ismerőstől, munkatárstól, PÓTA ISTVÁNTÓL.

PÓTA ISTVÁN 1938. augusztus 26-án született TISZAÖRSÖN.

Szülei kevéske földjük műveléséből éltek, tartották el gyermekeiket, Istvánt és Gézát.

Póta István elemi iskoláit Tiszaörsön végezte.

Az iskolai tanulmány befejezése után Mezőtúrra került, ahol technikus oklevelet szerzett.

Budapestre ment munkát vállalni, a Közúti Gépfenntartó Vállaltnál és több más helyen dolgozott, majd a Posta Jármű Üzembe került, mint ifjúsági vezető, majd szakszervezeti vezető lett.

Egy 3000 fős üzem első számú szakszervezeti vezetőjének lenni nem kis megbízatás.

Vállalt feladatát lelkiismeretesen látta el, ezért ez a megbízatását egészen a nyugdíjba vonulásáig teljesíthette.

Szülőfalujával, Tiszaörssel folyamatosan tartotta a kapcsolatot.

Sok-sok tiszaörsi embert segített hozzá, hogy a postánál tudott elhelyezkedni, több, postánál dolgozó családnak üdülési lehetőséget biztosított.

Minden rendezvényre hazajött, örömmel találkozott egykori iskolatársaival, barátaival, a község vezetőivel.

Amíg a Járműtelep Szakszervezeti Bizottságát vezette és lehetősége volt rá, a járműtelep vezetőinek hozzájárulásával és engedélyével szülőfalujának, Tiszaörs iskolájának zongorákat juttatott, Tiszaörsön így indulhatott meg a hangszeres zeneoktatás.

A szakiskola és az általános iskolai egység gyakorlati oktatását segítette, amikor felújított szerszámkészletekkel látta el az intézmény technikai tanműhelyét.

Az iskolának még használható, felújított irodai bútorokat szállíttatott le, az iskolai könyvtár állományának bővítéséhez könyvcsomagok érkeztek.

Póta Istvánt, szülőfalujáért végzett önzetlen munkájának az elismeréseként a Tiszaörsi Nagyközségi Közös Tanács Tiszaörsért díj arany fokozatának adományozásával köszönte meg 1987. szeptemberében.

Községünk lakói fájdalommal búcsúznak Póta Istvántól.

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, a feleségének, 2 gyermekének és 3 unokájának.

PÓTA ISTVÁN emlékét a tiszaörsiek megőrzik!

 

3pota.jpg

 

2018. január 10.

 

 

 

A TISZAÖRSIEK BARÁTI TÁRSASÁGA

 

 

 

 

 HAJNAL IMRE:

TISZAÖRSI ÉVFORDULÓK

2018

 

 

2018-ban ezekre a Tiszaörsön történt fontosabb eseményekre emlékezhetünk

 

-         315 éve, 1703-ban Tiszaörsöt, mint lakatlan pusztát említik az egykori dokumentumok, egy későbbi, 1723-as oklevélben újjátelepülést említenek, 16 jobbágytelek után 91 forint 20 dénár adót vetettek ki / Kőszegi János/.

 

-         235 éve, 1783. október 15-én, a két évvel korábban megkezdett tiszaörsi katolikus templom építésének egyik állomásaként, a toronyra felkerült a 11 láb hosszú /3 m 30 cm/ szent Kereszt, majd rá egy évre bevakolták a templom belsejét, elkezdték a belső berendezés elhelyezését. /Ágfay Antal: Tiszaörs egyházának története./

 

 

-         290 éve, 1728-ban egy Tiszaörsön végzett összeírás szerint 7 vályogházat, 31 veremlakást találtak. Örsön 40 jobbágyháztartást vettek lajstromba./ Kőszegi János: Tiszaörs krónikája/

 

-         190 éve, 1828-ban a tiszaörsi iskolának 147 tanulója volt. A faluban 228 10-12 éves korú tanuló élet, de szociális helyzetük miatt /ruházat és lábbeli hiány/, nem tudtak az iskolai oktatásban részt venni. /Ágfay Antal: A Tiszaörsi egyház története/

 

-         175 éve, 1843-ban a Kassai káptalan új iskolát építtetett Tiszaörsön, a régen éltek emlékei szerint a jelenlegi művelődési ház területére. A 2 szobás épület egyik szobája tanítói lakásként szolgált. /Ágfay A. A Tiszaörsi egyház története/

 

-         115 éve, 1903-ban, a mostani orvosi rendelő helyén 400 korona költséggel tűzoltó-szertár épült. /Heves Megyei Levéltár, Alispáni iratok/

 

-         100 éve, 1918 őszén, Mindenszentek másnapján Tiszaszőlősről Örsre lázítók érkeztek. Másnap 250-en, vegyesen, férfiak és nők csatlakoztak hozzájuk, fosztogatni kezdtek. Néhány nap alatt a hatóságok az Egerből érkező fegyveres erők segítségével megfékezték a lázadókat. / Szolnok Megyei Levéltár - Soós Imre Tiszaörs 1876-1949, Községtörténeti összefoglaló/

 

 

-         1928-ban Tiszaörs vezető tisztségviselői a következő személyek voltak: községi jegyző: Óváry Endre, bíró: Mihalcsik István, törvénybíró: Csörgő István, pénztárnok: Jobbágy Lukács, közgyám: Bendő Béla, tanácsnokok: Kovács Béla, Smigura Géza, Lengyel Bálint, N. Bakos András, Takács Flórián, Zám Flórián. Plébános: Mikula Mátyás, káplán: Csákány Rudolf, csendőrparancsnok: Lévay Gábor, körorvos Dr. Steiner Sándor. /Kőszegi János Tiszaörs krónikájából/.

- 1928. februárjában kezdődött Egerben a tiszaörsi magzatölők bírósági tárgyalása. / részletek: Eger c.napilap 1828.február végén/

 

-         1928-ban, 90 éve megkezdődött a Tiszaörs- Nagyiváni közötti makadámút kiépítése. Az út kivitelezése különböző okok miatt több évig tartott. /Heves Megyei Levéltár, alispáni iratok/

 

-         85 éve, 1933. szeptember 15-én a tiszaörsi községháza kertjében Ambrus Alajos jegyző 5.60 m-es magán kutat fúratott, hogy az ott lakók hordás nélkül tudjanak maguknak ivóvizet biztosítani. /Kőszegi János: Tiszaörsi krónikája/

 

 

-         80 éve, 1938. február 28-án, az Eger c. napilapban a Tiszaörsi Elöljáróság községi bírója, Müller Géza Versenytárgyalási hirdetést jelentetett meg a Tiszaörsi Hévízfürdő telepén megépítendő szabadtéri fürdőmedence építési munkálataira.

 

-         80 éve, az Eger c. napilap 1938. március 20-i számában olvashattunk arról, hogy Heves vármegye területén megkezdődtek a 20 km-es főcsatorna és 5 mellékcsatorna építési munkálatai, mely 20 ezer holdat lát majd el öntöző vízzel. A vonalvezetés érinti Tiszaörsöt is.

 

-         80 éve, 1938. április 20-án közölte az Eger c. napilap Tiszaörs község elöljáróságának a hirdetését: A település fürdőüzemének területén lévő penzió és étterem vezetésére május elsejétől vállalkozót keres. A leendő vezető javadalmazása: a kimért italok árának 6 % - a, szódavíz haszon, és egy szobás lakás. / Megjegyzés: a sok pályázó közül özv. Balassa Lászlóné nyerte el a létesítmény vezetését./

 

-         80 éve, 1938. május 28-án avatták fel a tiszafüredi sportpályát / ma is a Szőllősi úton található/. Az átadó ünnepségre meghívták a tiszafüredi járás leventerajait is, köztük a tiszaörsieket is. Az eseményen a leventerajok kispuska céllövőversenyen mérték össze tudásukat, ahol a tiszaörsi raj előkelő helyezést ért el.   /Eger c. napilap, 1938.05.30./

 

-         80 éve, az Eger c. napilap 1938. június 11-i száma a másnapi papszentelésről ad híradást. Megtudhattuk, hogy a jún. 12-én, vasárnap 7 órakor, az egri főszékesegyházban 15 papot szentel fel az érsekfőpásztor, köztük a tiszaörsi illetőségű Lendvay Lászlót. / Lendvay Lászlót 1944 őszén az orosz katonák agyonlőtték.

 

-         80 éve, 1938. aug. 14-én, Heves vármegye alispánja szociális titkárrá nevezte ki Tiszaörs község területére Jobbágy Lajost, akinek feladatául határozta meg, hogy a községi jegyző irányításával a faluban élők szociális helyzetét mérje fel és a bajokat enyhítse. Munkájáért havi díjazása 80 pengő. /Eger c. napilap 1938. aug. 14./

 

 

-         Kétévi fegyházra ítélték a 27 ezer pengő elsikkasztása miatt, a tiszaörsi postamestert, Zsiga Hildát. Társa, Szabó Vince postakiadó 17 hónapi börtönbüntetést kapott. / Eger. c. napilap 1938. szept. 24./

 

-         1953-ban az iskola területén egy tanterem és egy szertár megépítésére és átadására került sor / JNKSZ Megyei Levéltár, tanácsülési jegyzőkönyvek/

 

-         45 éve, 1973 őszén nevezték ki a klubkönyvtár vezetőjének Csurgó Erzsébetet / házassága után Szakácsné Csurgó Erzsébet/, az általános iskola igazgatójának Horváth Pál tanárt. Az 1973 őszén megtartott tanácsülésen kezdeményezték a nyugdíjas klub megalapítását, melynek tényleges működési kezdete átnyúlt 1974 évre. A kezdeményezők: Gulyás Károly és Müller István voltak./JNKSZ Megyei Levéltár tanácsülés jegyzőkönyvéből, 1973/

 

 

-         Az egykori igazgató lakás kertjében iskolai sportpályát alakítottak ki, a szülők kérésére beindult a tanulószobai foglalkoztatás. / saját feljegyzéseim/

 

-         40 éve, 1978 decemberében adták át Tiszaörsön, a tanácsszékház földszintjén megépített ABC áruházat, a tanácsháza dolgozói a korszerűen berendezett épületben kezdték meg munkájukat. Az épületegyüttes évek óta üresen áll. /saját feljegyzéseim/

 

-         1978-ban 3 csoportossá alakították a tiszaörsi óvoda épületét, a tanács egy NYSA típusú mikrobuszt vásárolt, valamint a fejlesztési alap terhére tűzoltókocsit kapott a falu. / JNKSZ Megyei Levéltár, tanácsülési jegyzőkönyvek/

 

 

-         35 éve, 1983 őszén ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Tiszaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A tűzoltó szertár falára emléktáblát helyeztek, a sportpályán pedig járási tűzoltó-bemutatót és versenyt rendeztek. Morvainé Papp Eszter vezetésével megalakult a Tiszaörsi Asszonykórus, mely azóta Dalkörként működik Jobbágy Sándorné karnagy irányításával. A községben, ebben az évben beindult a hangszeres zenei oktatás./ JNKSZ Megyei Levéltár, tanácsülési jegyzőkönyvekből/

 

-         A Tiszaörsi NKKT 1983. december 9-i ülésén döntöttek a Tiszaörsi Körzeti Iskola átszervezéséről, az Általános Művelődési Központok alapításáról.

 

-         30 éve, 1988. november 4-én ünnepélyes keretek között átadták az iskola udvarán megépült tornatermet. /JNKSZ Megyei Levéltár, Tiszaörs tanácsülési jegyzőkönyvei/

 

-         Posta Járműtelep Szakszervezeti Bizottsága tiszaörsi származású vezetője segítségével, a tiszaörsi iskola zongorákat, szerszámokat, sportfelszereléseket kapott ajándékba. /saját feljegyzéseimből/

 

 

 

-         25 éve, 1993-ban állítottak először Tiszaörsön Falufenyőt a polgármesteri hivatal előtti téren. Ezt a rendezvényt kibővített tartalommal áthelyezték a Templom térre. / saját feljegyzéseimből/

 

-         1993-ban sikeresen megtörtént a vágóhíd üzembe helyezése, a vágások azóta is folyamatosak annak ellenére, hogy a létesítmény tulajdonjogában többszöri változás következett be. /Képviselőtestületi jegyzőkönyvből/.

 

-         1993 őszén beindult a szakiskola működése, megalakult az önálló tiszaörsi zeneiskola, az ÁMSZK intézményeinek anyagi segítése céljából Oktatás- és művelődésfejlesztési alapítványt hoztak létre. /saját feljegyzéseimből/

 

-         1993 júniusában adták át Tiszaörs történetének első díszpolgári címét. Az Amerikai Egyesült Államokban élő, Tiszaörsről elszármazott Kovács Béla professzor érdemelte ki ezt a rangos elismerést, akinek pénzbeli anyagi támogatásával, az iskola kifogástalan szorgalmú és magatartású tanulónak jutalmazását tudtuk biztosítani. / JNKSZ Megyei Levéltár, tiszaörsi hivatali jegyzőkönyvek/

 

 

 

 

 

Tiszaörs, 2017. decemberében

 

Tiszaörs valamennyi lakójának és a községünkből elszármazottaknak és kedves családjuknak KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!

 karacsony.jpg

 Falufenyő 2017-ben a Templom téren

 

ujev.jpg

 

  

 

 

 

Hajnal Imre

Tiszaörsiek Baráti Társasága

 

 

 

2017

TISZAÖRS KÖZSÉG ÉVFORDULÓS NAPTÁRA

TISZAÖRS 725 ÉVES

 

-          725 éve,1292. április 9-én a váci káptalan bizonyságlevelet adott ki arról, hogy Tiszaörs falubirtokait végrendeleti úton az egri egyházmegye kapta meg, melyet 1324. április 29-én I. Károly Róbert király, a kiváltságot megerősítő oklevelet adott ki./Zounuk,10/

-          670 éve, egyes feltétezések szerin még 1347-ben is éltek az Örs-úr leszármazottai a településünkön és gyakorolták kegyúri jogaikat /Ágfay Antal/

-          545 éve, 1472 július 11-én Báthory István országbíró elrendelte Igar és Örs közötti birtokok határait határjárással állapítsák meg. /Bagi Gábor/

 

-          535 éve, 1482. június 26-án Mátyás király parancsot adott Örs és Ivány közötti határjárás végrehajtására./Bagi Gábor/

 

-          465 éve,1552-ben Tiszaörsön az összeírás szerint 16 lakott portája van

 

 

 

-          425 éve, 1592-ben a szolnoki török szandzsák összeírásából: Örsön 12 család él.

 

-          295 éve, 1722-benkerült az örsi katolikus templom a reformátusok birtokába /Ágfay/

 

-          285 éve,1732-ben megkezdődött Örs újratelepítése.

 

-          265 éve, 1752. február 4én a község bírája, Áy István részletes beszámolót készíttetett az egri püspök részére az előző évi gazdálkodásáról. Ezen az iraton látható Örs legrégibb pecsétje, 1752-ből /Botka János/

-           

 

-          250 éve, 1767. febr.9-én Trásy Imre tiszaigari közbirtokos levelet írt Eszterházy püspöknek. A levélben arra biztatja a püspököt, hogy Tiszaörsre rendeljen ki katolikus plébánost. Azt is írja, hogy amíg nem készül el az örsi parókia épülete, addig a kirendelt plébánosnak igari birtokán biztosít szállást és étkezést. A püspök 1767. február 16-án Örsre helyezi Tar András káplánt Jákóhalmáról. Tar András első miséjét 1767. aug. 2-án tartotta Örsön. Ágfay esperes-plébános arról is ír, hogy Örsön 26 katolikus személy érkezett Örsre, az Örsön lakó 296 református személy állandóan zaklatta az új plébánost.

 

-          250 éve, 1767-ben, a püspök karhatalommal távolíttatta el Örsről Kállay István és Erdélyi Sámuel református lelkészeket és Cserényi István rektort és Király Mihály leánytanítót. /Szabó László/

 

-          250 éve,1767. június 27- én Tiszaigaron, Eszterházy Károly püspök az igari és örsi gyermekeket részesítette a bérmálás szentségében

 

 

-          215 éve, 1802-ben Örsön 925 katolikus és 3 kálvinista él. A katolikus templomban 58 gyermeket kereszteltek meg. /Ágfay Antal/

 

-          190 éve,1827-ben az összeírás szerint Tiszaörsön 169 ház van.

 

-          190 éve, 1827-ben Örsön a telkes jobbágyok száma 64, szolgák száma 2, házas zsellér 39, házatlan zsellér 1 fő /Kőszegi János/

 

 

-          180 éve, 1837-ben Tiszaörsön 1260 katolikus és 8 zsidó él/Ágfay/

 

-          170 éve, 1847-ben Tiszaörs határa 6000kh, pusztája is van. Az örsi puszta 2100 kh.

 

-          170 éve,1847-ben Örsön egy tanoda volt, ott egy tanító tanított 75 fiút és 78 lányt. A községben 35 árva gyermeket tartottak számon. /Kőszegi János/

 

-          125 éve,1892-ben, a vallási és közoktatási miniszter megbízta Lovassy Ákos kócspusztai földbirtokost, hogy látogassa meg és írásos feljegyzést készítsen az örsi iskolában szerzett tapasztalatairól.

 

-          125 éve, 1892-ben történt meg az un libapáskom felosztása, ma Örsön libalegelőként emlegetik a község idősebb lakói /Szabó László/

 

-          120 éve, 1897-ben befejeződött az első tanév az 1896-ban átadott új, 3 tantermes iskolában. A tanítók: Plank József, Erdélyi Ferenc, Szalai Anna.

 

-          115 éve, 1902-ben Örsön a szocialista agitáció hatására Népkör alakult.  A községben újjászervezték az Önkéntes Tűzoltó Egyletet. A faluban, ebben az évben 12 petróleumlámpa biztosította a közvilágítást. Örsön szálloda működött, 2 szobával. Örsön szikvízgyár működik.

 

-          110 éve,1907 nyarán, az örsi puszta bérlőjénél, /Klein Sámuel/, az aratómunkások bérköveteléssel álltak elő, mely végül megegyezéssel zárult /Szabó István/

 

-          110 éve,1907-ben a tiszafüredi járás Önkéntes Tűzoltó Egyleteinek résztvételével járási tűzoltó versenyt, melyen az örsi tűzoltók első helyezést értek el. A versenyen megjelent az országos tűzoltó parancsnok is /Kőszegi János/

-          105 éve,1912. január 27-én írja az Eger c. újság: Örsön lovas csendőrőrs működik 1 őrsvezetővel és 4 csendőrrel

 

-          105 éve, 1912-ben az egri érsek Törcsváry Tivadar tiszaörsi lelkészt a tiszántúli kerület helyettes esperesévé nevezte ki

 

-          105 éve, 1912-ben Tiszaörsön harangozói lakást építettek.

 

-          100 éve, 1917 január 3-án szerelték le a tiszaörsi katolikus templom tornyából a Szent Imre és a Szent Mihály harangot, a Kanizsay kápolnából pedig a két kis harangot. 1917 szeptember 27-én hasonló sorsra jutott az Eszterházy harang is. A harangokat beolvasztották és hadi célokra fegyvert készítettek belőle. /Ágfay/

 

-          95 éve,1922. aug.8-án a tiszafüredi főszolgabíró Renner Béla okleveles jegyzőt rendelte ki a tiszaörsi segédjegyzői állás végleges betöltéséig

 

-          90 éve,1927. január 28-án az Kiss Mátyás tiszaörsi postai szállító a tiszafüredi vásáron 2250 koronáért eladta a posta tulajdonát képező lovat. Eljárást indítottak ellene

 

-          90 éve, 1927. március 20-án tanítóválasztást tartott a tiszaörsi római katolikus iskolaszék. Veres József kántortanítót választotta meg az elemi iskola tanítójának, aki Jászalsószentgyörgyről érkezett a községbe. Veres József 1949-ig dolgozott a tiszaörsi iskolában. /Egri Népújság 1927. március 20/

 

-          85 éve,1932. aug. 8-án az Eger c. napilap számol be az Örs és Madaras közötti út szörnyű állapotáról. Az úton szinte lehetetlen közlekedni, tengelyig és a sár, csak ökör, vagy bivaly vontatta szekéren érdemes ezen az úton elindulni

 

-          85 éve,1932-ben szervezték meg Örsön a Népház működését, melyet 5 különböző egyesület demokratikusan választott igazgatósággal működtetett. / a jelenlegi művelődési ház helyén állt épületben/ Ágfay

 

-          85 éve, 1932-ben vezették be Tiszaörsre a villanyt, a teljes villamosításra 1965-ig kellett várni. /Szabó István/

 

-          80 éve,1937. április 17-én a vármegye alispánja kezdeményezi a már megnyílt örsi fürdő fejlesztését. A közgyűlés támogatni fogja a fejlesztést, valamint a bekötő út építését. A pénzügyminisztert megkérik, hogy a beígért, de még meg nem érkezett 6000 pengő összeget utalja át.

 

-          Tiszaörsön fertőző állatbetegség jelent meg. A sertéspestis és a rühesség terjed a község állatai között- írja az Eger c. napilap 1937. július 31-i száma

 

-          1937. augusztus 15-én a Heves Vármegyei Törvényszék 5 évi fegyházbüntetésre ítélte feleséggyilkosság kísérlete miatt Kiss József ny. csendőrőrmestert

 

-           75 éve, 1942-ben felmérték Tiszaörsön a vallásosság helyzetét. A faluban 552 katolikus család élt, 2366 fővel. Az 1-14 éves gyermekek száma 837 fő.  A faluba 45 példány katolikus napilap, 34 katolikus hetilap és 4 katolikus folyóirat jár. /Ágfay/

 

-           75 éve, 1942.június 27-én helyszíni tárgyalást tartott Tiszafüreden az egri uzsorabíróság. Két tiszaörsi lakost is beidéztek. Jobbágy Vilmost 100 pengőre bírságolták, mert a a füstölt szalonna kilóját 3.28 pengő helyett  7 pengőért adta. A másik személy Mulitzer Rudolf, akit 300 pengő megfizetésére köteleztek, mert a csöves kukoricát 17 pengő helyett 65 pengőért árulta. /Eger c. napilap/

 

-          75 éve, 1942 szeptemberében, a keleti harctéren századának az élén hősi halált halt Ambrus Alajos tiszaörsi főjegyző fia, Ambrus Béla

 

-          70 éve, 1947-ben A Tiszaörsi Földművesszövetkezet létrehozott egy sütőüzemet és még abban az évben meg is kezdte működését /Kőszegi János/

 

-          60 éve, Tiszaörsön az önkéntes tűzoltók álarcos bált rendeztek. A farsangi mulatság bevételéből a tűzoltószertár oktató- és kultúrtermének berendezésére használják fel, melyet mostanában vették használatba / Tiszavidék c. újság 1957. jan. 24./

 

-          1962 októberében a Tiszaigar, Nagyiván, Tiszaörs FMSZ-eiből megalakult a Tiszaörs és Vidéke Földművesszövetkezet. Tiszaörsön ekkor egy önkiszolgáló bolt, egy húsbolt, egy vegyesbolt, egy iparcikkbolt, egy tüzéptelep,egy mozgóárus a buszváróban/ az örsiek bodegaként emlékeznek rá/ egy italbolt és egy idényjellegű bolt és vendéglő működik a fürdőben/ FMSZ 1962 évi beszámolója/

 

-          40 éve, Életmentő kitűntetést kapott Sári Gyula tiszaörsi lakos, a Víz- és Csatorna Vállalat Tiszafüredi Kirendeltség dolgozója. Észrevette, hogy a tiszaörsi öntözőcsatornában fuldoklik Török László, a helyi tsz öntözőmunkása. Sári Gyula 60 métert úszva kimentette a már eszméletlen öntözőmunkást. Az életmentő kitűntetést Hegedűs Lajos, a megyei tanács elnöke adta át. /Néplap, 1977. szeptember 28./

 

-          40 éve, 1977-ben az általás iskola udvarán az eddig űrgödrös WC helyett korszerű, vízöblítéses WC és mosdó épült megyei tanácsi támogatás felhasználásával /Fazekas Mihály/

 

-          40 éve, 1977-ben: Tiszaörsön megkezdődött a tanácsház, pártszéház, ABC áruház építési munkálatai, megalakult a Körzeti Általános Iskola, végleges átadásra került a tűzoltó szertár, befejeződtek a 34-es főút szélesítésével kapcsolatos munkálatok.

 

-          35 éve, 1982-ben: Fogorvosi lakás épült a Madarasi úton és egy tantermet adtak át az iskolában, a fürdőben korszerű vizesblokk épült, a volt tanácsháza épületében könyvtár létesült, megkezdődött a postaszékház építése, megalakult a GAMESZ, az óvodában KRESZ-parkot adtak át, korszerű vendéglátó egységet adtak át, a Dózsa utcában, a régi temető helyén és a vásártéren közművesített telkeket alakítottak ki.

 

 

-          35 éve, 1982-ben új tanterem és nevelői szoba épült, az iskolába központi fűtés került /Fazekas Mihály/

 

-          30 éve, 1987. szeptember 25-én az egykori Népház épületének helyére épült művelődési házat adták át. Másnap tartották meg az Tiszaörsről elszármazottak találkozóját./Fazekas Mihály/, megkezdte működését a SIKK Ruhaipari Szövetkezet, megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a tiszaörsi nőklub, a tiszaörsi orvosi rendelő új tetőszerkezetet kapott

 

-          25 éve, 1992-ben: 1992. április 14- én régi paraszti eszközök gyűjteményéből kiállítás nyílt  a művelődési ház emeleti folyosóján, 1992  júniusában Tiszaörsön járt és találkozott olvasóival Jókai Anna és Padisák Mihály író, Dr. Bódy Péter és Dr. Lovász József személyében új orvosai lettek Tiszaörsnek, 1992. július 5-én felavatták a Kápolna-múzeumot, 1992. aug. 20-án, a katolikus templom tornyából élő toronyzenével köszöntötték a 700 éves Tiszaörsöt, 1992. szeptember 4-én jubileumi, ünnepi falugyűlést tartottak, megjelent a Tanulmányok Tiszaörs múltjából kötet, bemutatták és megszentelték Tiszaörs ereklyéit, Tiszaörsön, az ÁMSZK-ban önálló zeneiskola kezdte meg a működését, 1992. október 5-én hatoslottó sorsolást tartottak Tiszaörsön.

 

Forrás:

Tanulmányok Tiszaörs múltjából Debrecen, 1992

Ágfay Antal Tiszaörs egyházának története

Kerekné Zám Edina- Horváth Pál: 250 éves a tiszaörsi oktatás 1996

Eger c. napilap, Tiszavidék, 1956,1957,

Szabó István: Tiszaörsi krónika c. tanulmánya 1992

Bagi Gábor: Tiszaörs és környékének története a honfoglalástól 1992

Szabó László: Tiszaörs rekatolizációja a 18. században 1992

Botka János: Tiszaörs címere, 1992

Fazekas Mihály: Tiszaörs történelmi topográfiája 1992

Kőszegi János: Tiszaörs krónikájából 1974

Néplap Tiszaörsről szóló cikkei 1953-tól

Tiszaörs tanácsüléseinek, VB üléseinek jegyzőkönyvei / JNKSZ Megyei Levéltár/ 1950-1989 évek között

Tiszaörs Önkormányzati üléseinek jegyzőkönyvei

Zounuk 10. Levéltári Évkönyv, JNKSZ Megyei Levéltár, Szolnok

 

Összeállította:

 

Hajnal Imre ny. tanár

 

TISZAÖRS MINDEN LAKÓJÁNAK ÉS A KÖZSÉGÜNKBŐL ELKÖLTÖZÖTTEKNEK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajnal Imre:

 

HATOSLOTTÓ SORSOLÁS TISZAÖRSÖN

 

Magyarországon az első ötöslottó sorsolását 1957. március 7-én tartották meg.

Az akkori kormányzat célja az volt, hogy az állami bevételt növeljék, ugyanakkor a lakosság hangulatának a javítását is várták a lottózástól.

A kezdetekkor egy lottószelvény 3Ft 30 fillérbe került.

A lottó szerencsejáték nevét az olasz lotto szóból vették át, ami sors, nyereményt jelent.

A lottó

Bizonyára mindenki emlékszik Móricz Zsigmond könyvére, a Légy jó mindhalálig című regényére, ahol Nyilas Misi megbízást kap Pósalaky úrtól egy szerencsejáték szelvény kitöltésére: akkor lutrinak nevezték.

A hatoslottót 1988. október 29-én vezették be. Az akkori szisztéma a 6+1 formában kezdődött, napjainkban a hatos lottózóknak a szelvényen hat számot kell bejelölni.

A hatoslottó ára az induláskor 10 Ft-ba került.

A hatoslottó sorsolása 1992-ben Tiszaörsre került.

A lottóhúzást akkor szervezők tudomására jutott, hogy Tiszaörs egy nagy jubileumi ünnepségsorozatra készül, Tiszaörs 1992-ben lesz 700 éves.

A Lottóigazgatóság elfogadta a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet javaslatát, hogy a 700 éves Tiszaörs egyik nagy ajándéka lehet, a hatoslottó sorsolását a községben rendezik.

1992 tavaszán telefonon kereste Bordás Imrét, Tiszaörs polgármesterét Deák József, SZFÉRA Kulturális Szolgáltató Kft ügyvezetője, aki személyes találkozót kért a falu első számú vezetőjétől.

Rövidesen meg is történt a találkozó, melyen én is résztvettem.

Ekkor tudtuk meg az örömhírt, hogy az akkor még Lottóigazgatóságnak nevezett szervezet a hatoslottó sorsolását Tiszaörsön szeretné lebonyolítani.

Deák József már végleges dátummal érkezett.

A hatoslottó tiszaörsi sorsolásának időpontja 1992. október 5-én, 16 óra.

Deák úr közölte, hogy mint ahogyan minden lottóhúzást, a tiszaörsit is a helyszínről egyenes adásban közvetíti majd a televízió.

Deák úr megtekintette a tervezett helyszínt, a nemrégiben átadott művelődési házat.

Abban maradtunk, hogy a televízió műszaki személyzete rövidesen Tiszaörsre érkezik, felméri a művelődési ház nagytermének a színpadát és a nézőteret.

Felgyorsultak az események.

A Tiszafüredi OTP, a Tiszafüredi Takarékszövetkezet és a Karcagi Totó - Lottó Kirendeltség vezetői Tiszaörsön döntötték el, kik legyenek a hatos lottó sorsolásának számhúzói.

A tv műszaki szakemberei úgy határoztak, hogy a művelődési ház színpadát meg kell nagyobbítani, hogy a kameráknak, a sorolási bizottságnak, a számhúzóknak megfelelő hely álljon rendelkezésre.

Közvetlen a lottósorsolás előtti napon, október negyedikén a kora reggeli órákban pallókkal, deszkákkal megrakott hatalmas teherautók érkeztek a művelődési ház udvarára, s rögtön utánuk egy mikrobusznyi ember.

Látszott rajtuk, hogy összeszokott asztalosok, ácsok, szinte órák alatt elkészítették a műszaki szakemberek által elképzelt színpadot.

Mielőtt eltávoztak volna, előkészítették, berendezték a művelődési ház nagytermét a sorsoláson résztvevők elhelyezésére.

A lottóhúzás napján, nagyon korai időben megérkezett a tv hatalmas kamionja, mely a helyszíni közvetítést biztosította. Már a helyszínen voltak a Tiszafüredi TITÁSZ szakemberei.

A televízió műszaki szakembereinek az útmutatása alapján a megfelelő árammennyiséget a művelődési ház melletti villanyoszlopról biztosították a stáb számára.

Egy másik kamionból színpadra kerültek a kamerák, a díszletek.

Igyekezni kellett, mert 10 óra körüli időpontban sorra érkeztek az ajándékműsorban fellépő művészek, akik azonnal elfoglalták a színpadot, és a műsor rendezőjének utasítása alapján megtartották a próbát is.

A próbákon már ott volt az ajándékműsor műsorvezetője és a sorsolásban közreműködő Balyi Éva is.

A háromórás gálaműsor a tiszaörsi asszonykórus fellépésével kezdődött 13 órakor. Sok-sok ismert művész érkezett a színpadra, pergően zajlott a program.

15 órakor a rendezői gárda kiürítette a nagytermet. Gyors takarítás következett.

Már ekkor látszott, hogy a művelődési ház előtt hatalmas tömeg várakozik, akik szeretnének személyes résztvevői és nézői lenni a sorsolásnak.

A rendezők 15 óra 30 perckor nyitottak ajtót, s rendezők sorfala között foglalhatták el a helyüket a nézők. A nagyterem teljesen megtelt, a nagyterem előterébe, az emeleti folyosóra helyezték el azokat, akik nem fértek be a sorsolás helyszínére. Kivetítőkön kísérhették figyelemmel a tv adást.

A műsor rendezője ismertette a közönséggel a sorsolás menetét, a közönségtől a közvetítés ideje alatti magatartási elvárást.

Hajszálpontosan 16 órakor Balyi Éva vezetésével megkezdődött a hatoslottó tiszaörsi sorsolása.

Balyi Éva műsorvezető társával elmondta, hogy a sorsolás előtt Tiszaörs vezetőivel úgy döntöttek, hogy három tiszaörsi szervet jelölnek, akik közül választani kell, hogy a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság 100 ezer Ft-os támogatását elnyerje.

Az orvosi rendelő, az öregek napközije és az akkor alakuló gazdaasszony képző szerepelt a javasoltak között.

Balyi Éva Bohácsi Lászlóra, a tiszaörsi Nyugdíjas klub egyik tagjára bízta a döntést.

Bohácsi László határozottan a gazdaasszony-képzőt jelölte meg.

A Sorsolási Bizottság jelenlétében megtörtént a hatoslottó számainak a kihúzása.

Számhúzók voltak:

Vajkó Ferenc, Takarékszövetkezeti elnök, aki a 40-es számot húzta

Rapcsák Mónika tiszaörsi férfiruha-készítő a 39-es számot húzta

Lengyel Boldizsár újságíró a 7-es számot húzta

Kalló Andrásné, a Karcagi Totó – Lottó Kirendeltség vezetője a 14-es számot húzta.

Morvai Márton tiszaörsi szűcsmester a 19-es számot húzta

Légrádi Józsefné tiszaörsi óvodavezető a 37-es számot húzta

a pótszámot Bordás Imre polgármester vette ki a sorsolási gömbből: 8

 

A Tiszaörsön kihúzott hatoslottó számok: 7, 14,19, 37, 39, 40, a pótszám: 8

A tv közvetítés utáni éjszaka a műszaki stáb lebontotta a díszletet, a színpadhoz helyezett pódiumot, a Titász szakemberei kikötötték a csatlakozó vezetékrendszert, reggelre már csak a takarítás maradt ,meg a lottósorsolás emléke.

A következő napokban gyors tervezés, bevásárlás, a tankonyha indításához szükséges felszereléseket vásárolt az iskola a 100 ezer Ft-ból, A televízió stábja újból érkezett, felvették, ahogy a gyermekek az ideiglenes tankonyhában palacsintát sütnek, s azt a pillanatot is megörökítették, ahogy Jobbágy Anett feldobja és ügyesen elkapja a sütőben a palacsintát.

A következő heti hatoslottó sorsoláson levetítették a tiszaörsi tankonyhában készült rövid filmecskét.

A 100 ezer Ft támogatás alapot adott a gazdaasszony-képzés beindításához, majd a később bevezetett szakiskolai oktatáshoz.

Forrás

Tiszaörsi Önkormányzat Képviselő Testületének 1992 évi jegyzőkönyvei

Személyes feljegyzéseim a tiszaörsi hatoslottó sorsolásáról

A hatoslottó sorsolásáról készült videó.

A fotókat a videóból elmentette és feltöltésre alkalmassá tette, Darabos László helytörténész, fotós, a Tiszafüredi Főnix tv operatőre

 

 Az egyik műsorvezető a hatoslottó sorsoláson

1hatos.jpg

 

 

Bohácsi László a műsorvezető kérdésére határozottan a gazdaasszony –képzés beindítására javasolja a 100 ezer Ft-os támogatást

 

2hatos.jpg

 

 

Balyi Éva műsorvezető és a sorsolási bizottság elnöke jelenlétében Rapcsák Mónika számot húz

3hatos.jpg

 

 

Lengyel Boldizsár, Tiszaörs szülötte, számhúzó

4hatos.jpg

 

Vajkó Ferenc, a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke, számhúzó

6hatos.jpg

 

 

Bordás Imre, Tiszaörs polgármestere, a pótszám kihúzója

7hatos.jpg

 

 

A hatoslottó sorsolásának közönsége

5hatos.jpg

 

2016.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 6
Heti: 29
Havi: 112
Össz.: 20 482

Látogatottság növelés
Oldal: BÁBÁK TISZAÖRSÖN
Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet! - © 2008 - 2019 - morzsak.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »